Почетна страна

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

 

 

Прва трогодишња висока школа струковних студија за тренере и менаџере спорта у нашој земљи, основана заједно са ФС БЕОГРАДА, на основу решења Министарства просвете и спорта  и уверења о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета а у складу са Болоњском декларацијом и другим документима Европске заједнице о високом школству, расписује

       

 

К О Н К У Р С

   

 за упис 18. генерације студената у школској 2021/22. години 

за стицање високог образовања и стручних назива:

 

 

ТРЕНЕР (СВИ СПОРТОВИ)

 и

СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР У СПОРТУ

 

 

НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СА ФУДБАЛСКИМ САВЕЗОМ СРБИЈЕ СТУДЕНТИ СМЕРА ЗА ТРЕНЕРЕ-ФУДБАЛ, МОГУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА, ВЕЋ ТОКОМ ШКОЛОВАЊА ОБЕЗБЕДИТИ И УЕФА ЛИЦЕНЦЕ ФСС

 

 

УСЛОВИ УПИСА У  I (ПрВу) ГОДИНУ СТУДИЈА

 

Академију могу уписати кандидати са завршеном средњом школом у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

 

Кандидати полажу класификациони (пријемни) испит који се састоји из практичне провере основне технике изабраног спорта (за тренере) или провере склоности и способности за бављење пословима из области менаџмента (за менаџере). 

 

Спортисти и тренери достављају на увид потврду свог клуба или савеза а кандидати који поседују радно искуство у пословима руковођења или менаџмента прилажу потврду клуба или организације која им омогућава директан упис на Академију.

 

 

УПИС У  II (другу) или III (ТРЕЋУ) ГОДИНУ СТУДИЈА

 

Студенти других виших и високих школа могу се уписати у другу или трећу годину студија на Академији у зависности од броја полoжених испита и одслушаних семестара (трансфер ЕСПБ). Кандидати који прелазе са других школа не полажу класификациони (пријемни) испит већ прилажу уверење о положеним испитима са своје више/високе школе ради одређивања евентуалног полагања разлике у испитима (диференцијалних испита).

 

 

 

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:  

 

1. Диплому о завршеном средњешколском образовању (оригинал или оверена фотокопија).*

2. Сведочанства свих разреда средње школе (оригинал или оверена фотокопија).*  

3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).

4. Лекарско уверење о здравственој способности за студије на Академији. (не старије од 6 месеци).**

5. Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа и пријемног испита у износу од 5.500 динара на (жиро рачун Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд. Сврха уплате: трошкови уписа).

6. Уверење о положеним испитима и индекс више/високе школе (САМО кандидати који прелазе са других школа).

 

 

* Кандидати који су своје школовање завршили у иностранству или у републикама бивше СФРЈ (осим кандидата из Републике Српске и кандидата који су школовање завршили закључно са 1991. годином) своја средњошколска документа морају нострификовати у Министарству просвете Републике Србије.  Процедура нострификације је једноставна и траје око месец дана. За сву помоћ и информације око нострификације можете се обратити и студентској служби Академије.

 

**Лекарски преглед се обавља у згради Акадeмије у Специјалистичкој ординацији ФИЗИКУС - (наставна база Академије фудбала) . Цена прегледа је нижа од цене која се плаћа у домовима здравља.

 

 

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА ПРИЛАЖУ:  

 

1. Две фотографије димензија 4.5х3.5 цм.  

2. Доказ о уплати  накнаде за  трошкове  школарине (жиро рачун Академије бр.     160-323650-96, Банка Интеза Београд. Сврха уплате: школарина 2020/2021).

 

Детаљнија обавештења у вези конкурса, услова уписа и школарине могу се добити на Академији фудбала, Делиградска 27 (Стари Диф) II спрат-десно, сваког радног дана од 10 до 15 часова или на телефоне: 011 36 50 137, 011/ 36 50 138  и  063 87 86 177

 

 

 

    

Заказивање пријемног испита: studentski_odsek@akademijafudbala.com или на тел. 063 87 86 177

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА вршиће се у ПРОСТОРИЈАМА АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА сваког радног дана од 1 до 17 часова

 

 

Број студената је ограничен (120)

 

   

 

пријемнИ иСПИТ услови полагања и примери пријемног испита.

ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ШКОЛА Ако сте већ завршили вишу школу или сте студент друге високе школе, погледајте наше услове за наставак студија на Академији фудбала.

ЦЕНОВНИК школарине и других накнада за услуге које Академија пружа студентима у оквиру студијских програма основних студија

Образац пријавЕ ЗА УПИС нових кандидата

 

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс |  Студентски одсек | Новости | Фото | Конт@кт 


copyright 2004 - Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio