Почетна страна

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

 

 

 

УПИС СТУДЕНАТА НА

II (ДРУГУ) и  III (ТРЕЋУ) ГОДИНУ СТУДИЈА

 

 

УСЛОВИ УПИСА 

   

Студенти других виших или високих школа могу се уписати у другу или трећу годину студија на Академији фудбала. Кандидати који прелазе са других школа не полажу класификациони (пријемни) испит већ прилажу уверење о положеним испитима са више или високе школе ради одређивања евентуалног полагања разлике у испитима (диференцијалних испита).

 

Студенти подносе молбу са захтевом за признавање испита (трансфер ЕСПБ) и упис на Академију. Након разматрања молбе, директор Академије доноси решење о признавању испита и упису кандидата.

 

 

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ПРИЛАЖУ:  

 

1. Диплому о завршеном средњешколском образовању (оригинал или оверена фотокопија).

2. Сведочанства свих разреда средње школе (оригинал или оверена фотокопија).

3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).

4. Лекарско уверење о здравственој способности за студије на Академији. (не старије од 6 месеци).

5. Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа, (на жиро рачун Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд. Сврха уплате: трошкови уписа).

6. Уверење о положеним испитима са више или високе школе са којих прелазе.

 

 

КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА ПРИЛАЖУ:  

 

1. Две фотографије димензија 4.5х3.5 цм.

2. Доказ о уплати накнаде за трошкове школарине (на жиро рачун Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд. Сврха уплате: школарина 2020/2021).

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА врши се у ПРОСТОРИЈАМА АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА

сваког радног дана од 10 до 17:30 часова.

 

 

Детаљнија обавештења у вези конкурса, услова уписа и школарине могу се добити у:  

 

АкадемијИ фудбала, Делиградска 27 (Стари ДИФ) II спрат сваког радног дана од 10 до 17:30 часова или на телефоне  (+381 11)  36 50 137  и  36 50 138.

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс |  Студентски одсек | Новости | Фото | Конт@кт 


copyright 2004 - Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio