Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

  

Циљеви студијског програма

Студијски програм СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР  дефинише следеће циљеве

 • Да се образовање студената Академије фудбала обавља на насавременији начин, при чему је веома значајно да будући спортски менаџери:  

 • Стекну неопходна теоријска знања из области основа менаџмента,  менаџмента у спорту, менаџмента спортских клубова и спортских савеза, менаџмента спортских манифестација, као и психологије спорта, маркетинга и ПР и менаџмента људских ресурса, неопходних за ефикасан и успешан рад у менаџменту у спорту.

 • Обављају праксу у спортским клубовима и спортским савезима, као и у организацији спортских такмичења, где би могли да провере стечена знања и научили да их примене у пракси.

 • Оспособе се за самостално планирање, програмирање, руковођење и контролу процеса рада у свакој спортској организацији.

    

 • Да се током студија оспособе за самосталан рад у клубовима, односно овладају свим неопходним теоријским и практичним знањима неопходним за ефикасно вршење послова руковођења у спортским клубовима, савезима и спортским манифестацијама. У том смислу они морају током студија да  током упућивања у праксу (друга фаза) добијају задатке које морају самостално да решавају, односно да учествују самостално, уз менторско вођење, планирању, организацији, управљању и контроли планираних послова у клубу, савезу или спортској манифестацији.  

  

 • Да се током студија оспособе за примену информационих технологија у пракси, односно у свом раду као менаџера, имајући у виду да оспособљеност за примену рачунара значи улазак модерно управљање и у конкуренцију са најуспешнијим клубовима.  

 

 • Да током студија овладају основним знањима енглеског језика и стекну основе споразумевања на овом језику ради:

 • Неопходне комуникације.

 • Коришћења стране литературе.  

 

 • Да се образовањем студената на високом стручном нивоу, у непосредној повезаности са праксом, постигне меродавност и компетенстност Академије фудбала у подручју спортског менаџмента, тако да дипломирани студенти буду компетентни, уважавани и прихватани на свим нивоима спортских клубова, савеза и спортских манифестација. Ради остварења овог циља студенти ће током студија осим стицања наведених теоријских и практичних знања имати задатак да:  

 • Да се упознају што боље са организацијом спорта у целини (на свим нивоима)

 • Да кроз праксу у клубовима покажу ниво стечених знања и компетентност за обављање професије спортског менаџера.

 • Да максимално користе искуства познатих и признатих руководиоца клубова-спортских директора, како би на тај начин повезали праксу са својим сазнањима и што успешније се уклопили у свој будући рад.

 

Наставни план и програм студија

 

  

 

СМЕР:   СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР         ЗВАЊЕ:   СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР

 

 

Бр.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА  

СЕМЕСТАР

Број ЕСПБ бодова  

 ПРВА ГОДИНА

1.

Основе историје спорта

I

7

2.

Основе анатомије и физиологогије

I

7

3.

Основе менаџмента са праксом у спортским организaцијама           

I

12

4.

Менаџмент у спорту са праксом у спортским организaцијама

II

12

5.

Социологија са социологијом спорта  II

7

6.

Систем и организација спорта

II

7

7.

Изборни 1*               

II

8

 

*Oснове психологије 

II

8

 

*Менаџмент савременог олимпијског покрета

II

8

 ДРУГА ГОДИНА

8.

Информационе технологије у спорту

III

7

9.

Менаџмент спортских клубова и спортских савеза са праксом у спортским клубовима и савезима

III

12

10.

Енглески језик  

III

8

11.

Психологија спорта  

III

8

12.

Менаџмент спортских манифестација са праксом

IV

9

13.

Изборни  2**            

IV

8

14.

Изборни  3**

IV

8

 

**Педагошки рад у клубу                                   

IV

8

  

**Правила изабраног спорта са применом

IV

8

  

**Менаџмент спортско рекреативних такмичења

IV

8

 ТРЕЋА ГОДИНА

15.

Маркетинг и ПР у спорту

VI

10

16.

Олимпизам и олимпијско васпитање и образовање

VI

8

17.

Менаџмент спортских објеката

V

8

18.

Финанансијски менаџмент             

V

8

19.

Изборни 4***

V

8

20.

Изборни 5***

VI

8

 

***Маркетинг и ПР у савременом олимпијском   покрету

V

8

 

***Насиље у спорту

V

8

 

***Менаџмент спортских такмичења ученика

VI

8

 

***Медицина спорта са исхраном спортиста

VI

8

21.

Дипломски рад    

 

10 

 

Укупно

 

180 

 

 

СМЕР:     ТРЕНЕР

 

 

 

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс Студентски одсек | Новости | Фото | Конт@кт 


copyright 2004 - Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio