Наставници и сарадници Академије фудбала

    

Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

  


Др Душан Марковић                                                

 

  

Функција: 

 

Прoфесор струковних студија 

 

Област/предмет:

 

Социологија спорта

Психологија спорта

 

Образовање: 

 

- Дипломирао на одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду 1985. године и стекао стручни назив дипл. психолог.

 

- Постдипломске студије и звање магистра наука стекао је на одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду 1996. године.

 

- Докторску дисертацију одбранио је одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду 2002. године и стекао стручни назив доктор социолошких наука

 

- Члан Друштва психолога Србије

 

 

Каријера:


 

- Гарнизон у Обреновцу војни психолог

 

- Центар за социјални рад Вождовац самостални стручни сарадник

 

- Основна школа Деспот Стеван Високи у Деспотовцу школски психолог

 

- Основна школа Доситеј Обрадовић у Смедереву школски психолог

 

- Центар за социјални рад у Смедереву - самостални стручни сарадник

 

- Градски центар за социјални рад у Београду, Одељење за аналитичко истраживачки рад руководилац одељења

 

- Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу у Београду - професор струковних студија

 

- Дечији културни центар у Београду Саветовалиште за децу, омладину и одрасле.

 

 

Научни и стручни рад:


- Чиниоци брачне (дис)функционалности, Београд, Социјална мисао, 2010.

 

- Психоаналитичка експланација љубоморе (агресивности и импотенције у контексту етиологије брачне дисфункционалности, Београд, Социјална мисао, 2009.

 

- Психопатологија и брачна дисфункционалност, Београд, Социјална мисао, 2008.

 

- Eпистемологија полности, љубави и брачне (дис)функционалности, , Београд, Социјална мисао, 2007.

 

- Психодинамика војног колектива Утицај мотивације на процес прилагођавања, Београд, Војно-политички информатор, 1989.

 

- Процес комплексан и вишефазан опажање личности војника, Београд, Војно-политички информатор, 1990.

 

- Неуроза, болест човечанства, Београд Народни војник 1990.

  

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс Студентски одсек | Новости | Фото | Конт@кт 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio