Испитна питања и материјали за припрему испита

 

Почетна

страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек

Новости

Фото галерија

Конт@кт

    

   

Систем и организација спорта 

 

 

конт@кт 

Основе историје спорта 

 

 

конт@кт  

Социологија са социологијом СПОРТа                                           

конт@кт  

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ СПОРТА

конт@кт  

ОсновЕ МЕНАЏМЕНТА                                       

конт@кт  

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ 

конт@кт  

ПЕДАГОШКИ РАД У КЛУБУ  

конт@кт  

 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СПОРТУ

 

 

конт@кт  

МЕНАЏМЕНТ спортских клубова и савеза

 

конт@кт  

ОсновЕ ПСИХОЛОГИЈЕ                                 

 

 

 

конт@кт  

ПРАВИЛА ФУДБАЛA

 

конт@кт  

МЕНАЏМЕНТ спортских МАНИФЕСТАЦИЈА

 

конт@кт  

ПСИХОЛОшко педагошки аспекти рада са млађим категоријама

 

конт@кт  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

конт@кт  

ПСИХОЛОГИЈА СПОРТА

 

 

конт@кт  

ОЛИМПИЗАМ И ОЛИМПИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 

конт@кт  

МЕДИЦИНА СПОРТА СА ИСХРАНОМ СПОРТИСТА

 

конт@кт  

МЕнаџмент спортских објеката

конт@кт  

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

 

 

конт@кт  

МЕнаџмент савременог олимпијског покрета

конт@кт  

МАРКЕТИНГ И ПР У СПОРТУ  

 

конт@кт  

МЕнаџмент спортско-рекреативних такмичења

конт@кт  

МЕнаџмент спортских такмичења ученика

конт@кт  

МАРКЕТИНГ И ПР У САВРЕМЕНОМ ОЛИМПИЈСКОМ ПОКРЕТУ  конт@кт  

НАСИЉЕ У СПОРТУ  

 

 

 

конт@кт  

Ф1 - ТЕХНИКА

    
    
Уџбеник-Скрипта (ЦД) може се добити у студентској    
     служби Академије.


конт@кт  

Ф3 - ФизиЧКА ПРИПРЕМА

 

 
 

 

 

 


 

 

конт@кт  

Ф2 - ТAKTИКА

Уџбеник у изради.

 

конт@кт  

Ф4 - ОСНОВЕ СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА

 

Уџбеник-Скрипта може се добити у студентској     
служби Академије.

 

конт@кт  


 

 

 

 

web statistics