Основни уџбеници и скрипта

Основе историје спорта

др Стефан Илић, др Слађана Мијатовић

    Основе анатомије и физиологије спорта

др Нађа Карзоун, др Милош Обреновић

Систем и организација спорта

др Владислав Илић

Психологија спорта

др Бранислав Покрајац

Односи са јавношћу и маркетинг у спорту

Ак. специјалиста Јелена Радовић Јовановић

Ак. специјалиста Александар Јовановић

 

Олимпизам и олимпијско васпитање

др Стефан Илић

 

Основе психологије

др Бранислав Покрајац

Основе менаџмента

Ак. спец. Александар Јовановић

 

Менаџмент спортских манифестација

мр Милорад Живановић

Менаџмент спортских клубова и савеза

мр Милорад Живановић

 

Информационе технологије у спорту

мр Драгорад Миловановић

 

Педагошки рад у клубу

др Александар Гаџић

Социологија са социологијом спорта

др Душан Марковић

Менаџмент спортских објеката

др Душко Кузовић

 

Педагошко-психолошки аспекти рада са млађим категоријама

др Бранислав Покрајац

Медицина спорта са исхраном спортиста

др сци мед спец. Тијана Богдановић

 

Енглески језик

др Маја Николић, МА

Менаџмент у спорту

др Владимир Обрадовић

 

Финансијски менаџмент

др Владимир Обрадовић

Методика физичке припреме

др Александар Чворовић

 

Методика технике фудбала
др Воја Милосављевић

 

 

 

 

 

 

web statistics