Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ


Организациона структура Академије фудбала установљена је Статутом Академије. Целокупна делатност Академије обавља се преко две организационе јединице.

  

Наставна јединица (Наставно веће)

У оквиру наставне јединице реализују се наставно образовне и стручно-истраживачке делатности редовног студија оба студијска смера (за тренере фудбала и спортске менаџере).

Програми образовања и усавршавања нижих стручних звања се реализују самостално или у сарадњи са одговарајућим фудбалским савезима.  

Значајна сарадња се остварује и у оквиру спортскоих савеза учешћем у реализацији курсева за европске фудбалске лиценце (Ц).

У Методолошко научно-истраживачкој делатности реализују се научна истраживања из области фудбала и спортског менаџмента. Њу воде и на пројектима сарађују најеминентнији професори Академије, али и сарадници са других школа и института.

 

Ненаставна јединица

Служба за опште и финансијске послове, у оквиру ненаставне јединице, обавља све послове у вези са правним и финансијским питањима.

Студентска служба је значајни део ове организационе јединице, јер се у њој обављају сви послови везани за режим студија.

Библиотека представља значајан сегмент наставног и научног рада, па је стога веома значајна за успешно студирање студената академије, али и за обављање научно-истраживачког рада у целини.

 

СТРУКТУРУ ОрганА УПРАВЉАЊА аКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА чине одређени управљачки, пословодни и стручни органи:

Орган управљања је Савет Академије, који има 5 чланова. Од тога, 3 члана Савета су представници Академије, 1 представник оснивача и 1 представник студената.

Директор Академије је орган пословођења и одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских програма Академије.

Наставно веће је стручни орган Академије, које одлучује о реализацији наставе, стручног и научно истраживачког рада. Наставно веће чине сви наставници Академије. Наставним већем председава директор Академије.

Студентски парламент је орган који се организује у Академији у циљу остваривања права и  заштите интереса студената.


Директор Академије фудбала - др Владислав Илић
Председник Савета Академије фудбала - Ред. проф. др Владимир Јорга
Генерални менаџер - Ред. проф. др Стефан Илић
Координатор за међународну сарадњу - Ред. проф. др Илија Јорга
Секретар - Анђелка Матић
Студентски одсек:  Јелена Јешић,  Тања Ђуровић и Марина Петковић
Библиотекар - Милан Матић
Финансије и рачуноводство - Драгана Мијатовић - Шаренац, Мајда Матанов

Студентски парламент

Стојковски Тамара
Марковић Дејан
Боровић Никола
Тресиглавић Дамјан
Вукота Дарио

 

 


СТРУЧНИ САВЕТ АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА 

Драган Џајић

председник

Иван Чабриновић

Радослав Бечејац

Илија Петковић

Др Јован Шурбатовић

Митар Мркела

Жарко Зечевић

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс | Студентски одсек | Новости 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio